Wie zijn wij?
INART is een platform voor culturele activiteiten. 


Vanaf 2015 zijn wij gevestigd aan het Lemsterpad 54 in Lemmer (Friesland), we organiseren  gezamenlijk activiteiten en projecten op bijzondere locatie. Als u enige vragen heeft, of als u met ons zou willen samenwerken! Mail ons alstublieft. We staan altijd open voor nieuwe projecten. 

Bij INART willen wij een zo breed en zo groot mogelijk publiek bereiken. Zeker geen elitaire aanpak, integendeel, kunstenaarscollectief INART wil graag zoveel mogelijk mensen inspireren, confronteren, samenbrengen en laten genieten van een kwalitatief hoogwaardig professioneel aanbod.

Ria Groenhof is de initiatiefnemer en kunstenaar van het  collectief. In 2011 is het kunstenaarscollectief opgericht met verschillende kunstenaars, een platform voor kunst en cultuur. In het voormalig postkantoor in het centrum van Lemmer.
Wij zijn begonnen vanuit de gedachte dat kunst zichtbaar moet zijn midden in de samenleving.  Met daarin aandacht voor ons historische en culturele erfgoed.  Niet vanuit denken maar vanuit doen. Wij organiseerden wisselende exposities van hedendaagse kunstenaars, middagconcerten met speciale aandacht voor aankomend talent. Ook is er aandacht voor kunsteducatie voor basisscholen. 
Ria Groenhof

Leven en kunst vormen voor mij een eenheid.
Kunst is voor mij als beeldend kunstenaar een creatieve uiting geven aan het leven, dat kan zowel in muziek, literatuur, dans, theater, mode,  architectuur, design als in beeldende kunst.  In de toekomst zullen wij bij INART tijdens projecten op locatie ook aandacht besteden aan deze vormen van kunst.(Klik op de naam om naar de site te gaan) English:

 

INART is a platform for cultural activities.

Since 2015, we have been located at Lemsterpad 54 in Lemmer (Friesland) and we organize joint activities and projects in special locations. If you have any questions or would like to collaborate with us, please email us. We are always open to new projects.

At INART, we aim to reach as broad and large an audience as possible. We do not have an elitist approach; on the contrary, the INART artist collective wants to inspire, confront, bring together, and provide a high-quality professional offering to as many people as possible. 

Ria Groenhof is the initiator and artist of the collective. In 2011, the artist collective was founded by several artists as a platform for art and culture in the former post office in the center of Lemmer. We started with the idea that art should be visible in the middle of society, with attention to our historical and cultural heritage. Not just thinking, but doing. We organized changing exhibitions of contemporary artists, afternoon concerts with special attention to up-and-coming talent, and also provided art education for primary schools.

Life and art form a unity for me.

As a visual artist, art is a creative expression of life for me, which can be in the form of music, literature, dance, theater, fashion, architecture, design, and visual arts. In the future, at INART, we will also pay attention to these forms of art during projects on location.