Online expositie


INART overzicht van alle Kunstenaars die uitgenodigd werden. We komen in het najaar terug met een vernieuwde opzet van onze online verkoop expositie.


INART 

Corona: rust, ruimte en vooruitgang.

Toen in 2020 de eerste lockdown kwam, lag alles plotseling stil. Het was een gekke verassing - voor de hele wereld - en vanaf toen volgde er een vreemde tijd die op een bijzondere manier ook rustgevend en verhelderend was. Ik maak elke dag een lange wandeling met mijn trouwe viervoeter, en tijdens Corona heb ik me gerealiseerd dat de extra stilte en het sporadische verkeer me terugvoerden naar herinneringen en gevoelens uit mijn kindertijd. Als vier jarige verhuisde ik van de stad naar een dorp, nog specifieker: naar een straat met maar vier huizen. Daar was het ook stil en af en toe kwam er  alleen een auto voorbij. Die rust en kalmte van toen kwamen nu weer full circle bij me terug, geen lawaai, alleen het geluid van de wind en heel veel vogelgeluiden. Ik vind dat heerlijk, en ondanks dat er misschien minder prikkels zijn, wordt ik mentaal van binnenuit juist extra gestimuleerd en vrij.

Een jaar voor de coronacrisis was ik samen met het INART kunstcollectief bezig met een unieke beeldenexpositie: ‘VITALITY IN ART’. Deze buitenexpositie zou van start gaan eind juni tot halverwege september 2020 in Frederiksoord. Hiervoor hebben we het hele programma geschreven en subsidies kunnen aanvragen. Toen we op het punt stonden om kunstenaars uit te nodigen, moesten we het project helaas annuleren.

Een welkome afwisseling was in december 2020 het online Covimetry project georganiseerd door de BWA Gallery in Polen, hiervoor werd ik door Mark Starel uitgenodigd. Verschillende kunstenaars werden gevraagd om een mondmasker te ontwerpen voor een tentoonstelling. Mijn invalshoek was het ultieme verbeelden van alle maatregen om het virus te overwinnen.

Ik ontwierp het gezichtsmasker in mijn eigen vormentaal die symbolisch aangeeft dat we Covid- 19 willen afschrikken. In de huidige tijd waarin we nu leven, zijn onze relaties met elkaar, onze gezondheid en de wereld om ons heen in een versneld tempo veranderd. Veel van onze sociale problemen, klimaatverandering, ongelijkheid en armoede, zijn in kort tijd verergerd door de Corona-pandemie.

 In deze tijd waarin het coronavirus iedereen treft, is er ook veerkracht. Zo heb ik met het INART Kunstcollectief in een razend tempo online ideeën ontwikkeld. Voor een online verkoop expositie, die van start is gegaan vanaf 18 maart 2021. Deze online expositie wordt zeer gewaardeerd en goed bezocht. 

Tijdens de eerste lockdown zat iedereen op dezelfde golflengte wat betreft de maatregelen, met de juiste instelling! Een jaar later is iedereen helaas verdeeld, op 18 december 2021 werd wederom een lockdown afgekondigd.

Voor de kerst kreeg ik de opdracht voor het maken van een schetsontwerp, gelukkig kon ik me hierop volledig concentreren. Als beeldend kunstenaar ben ik gewend om geïsoleerd te werken. Ik vind het heerlijk om in mijn atelier te werken, ik heb geluk dat ik met het maken van kunst mezelf lucht en ruimte geef, om even in de termen van Corona te blijven. Het is fijn om af en toe mensen fysiek te bezoeken of dat mensen mij komen op zoeken, dit heb ik best gemist de afgelopen tijd.

Vanaf 15 februari was er een versoepeling van de maatregelen en we zijn nu maatregelen vrij  vanaf april 2022. Ik ben blij dat we weer kunnen leven zonder beperkingen. Wat Corona mij geleerd heeft is, flexibeler zijn en meer in mogelijkheden denken dan in beperkingen. Ik blijf positief en ik durf te veranderen.

Ria Groenhof

beeldend kunstenaar


Volg ons via - Instagram - Facebook - LinkedIn en Twitter


English:


Corona: peace, space, and progress.

When the first lockdown came in 2020, everything suddenly came to a halt. It was a strange surprise - for the entire world - and from then on followed a strange time that was, in a unique way, also calming and enlightening. I take a long walk with my loyal four-legged friend every day, and during Corona, I realized that the extra silence and sporadic traffic brought me back to memories and feelings from my childhood. When I was four years old, I moved from the city to a village, more specifically, to a street with only four houses. It was quiet there, and occasionally, only a car passed by. That peace and calm from back then came full circle to me now, no noise, only the sound of the wind and lots of bird sounds. I love it, and despite maybe fewer stimuli, I am mentally stimulated from within, even more.

A year before the Corona crisis, I was working with the INART art collective on a unique sculpture exhibition: 'VITALITY IN ART'. This outdoor exhibition was to start at the end of June until mid-September 2020 in Frederiksoord. We wrote the entire program and were able to apply for subsidies. When we were about to invite artists, unfortunately, we had to cancel the project.

A welcome change was the online Covimetry project organized by the BWA Gallery in Poland in December 2020, for which I was invited by Mark Starel. Various artists were asked to design a face mask for an exhibition. My approach was to create the ultimate representation of all measures to overcome the virus. 

I designed the face mask in my own visual language that symbolically indicates that we want to scare off Covid-19. In the current time in which we live, our relationships with each other, our health, and the world around us have changed at an accelerated pace. Many of our social problems, climate change, inequality, and poverty, have worsened in a short time due to the Corona pandemic.

 


In this time when COVID-19 affects everyone, there is also resilience. With the INART art collective, we developed ideas online at a rapid pace. An online sales exhibition started on March 18, 2021, which has been highly appreciated and well-visited.

During the first lockdown, everyone was on the same wavelength regarding the measures, with the right mindset! Unfortunately, a year later, everyone is divided, and another lockdown was announced on December 18, 2021.

Before Christmas, I received an assignment to make a sketch design, and fortunately, I could fully concentrate on it. As a visual artist, I am used to working in isolation. I love working in my studio, and I am lucky that making art gives me space and air, to continue with the terminology of COVID. It is nice to visit people physically or have people come and see me from time to time, which I missed over the past year. 

From February 15, there was a relaxation of the measures, and we are now free from measures since April 2022. I am happy that we can now live without restrictions. What COVID has taught me is to be more flexible and to think more in terms of possibilities rather than limitations. I remain positive and am willing to change.

Ria Groenhof 

Visual artist

 

Follow us on - Instagram - Facebook - LinkedIn and Twitter.

 

        

10 opmerkingen:

 1. Beste Ria,

  Ik vond het een bijzondere ervaring om op deze manier
  te exposeren , het zag er op Instagram allemaal perfect uit.
  En leuk om te horen dat jouw initiatief behoorlijk wat
  aandacht begint te krijgen.
  Ik kom zeker deze zomer weer een keer richting Lemmer ,
  dan zou ik graag weer eens je werk in je atelier willen zien,
  ik zal je ruim van tevoren inlichten , en nog bedankt
  voor de professionele manier waarop je dit hebt georganiseerd !

  met hartelijke groet

  frits

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dag Ria,

  Ik moet je bedanken voor mijn deelname aan deze online tentoonstelling.
  En was verwonderd hoe mooi de werken geplaatst waren binnen de virtuele ruimte.

  Verkopen is altijd een moeilijk gegeven.
  De aandacht hebben we zeker gehad en die is mooi meegenomen.

  Ik wens jou en het Kunstcollectief veel succes toe met je volgende online tentoonstelling.
  En ben benieuwd naar de volgende online tentoonstelling op 6 juli.

  Hopelijk tot een volgende ontmoeting in de reële wereld.

  Hartelijke groet,

  Karin Beyens.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoi Ria,

  En dan is het weer voorbij.
  Jammer, want exposeren is nog steeds niet makkelijk.
  Dus ik vond het fijn om op deze manier toch wat te doen.
  Jammer ook, dat er niets is verkocht, maar het is goed bekeken.
  En dat is altijd goed.
  Dus mijn hartelijke dank.
  En mocht je weer iets weten, organiseren of wat ook, dan doe ik graag mee.
  Groeten,

  Bowe

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goede morgen Ria,

  Bedankt voor alles! Blij dat ik aan deze expositie mee kon doen.

  Hartelijke groet,

  Arjen

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Lieve Ria,

  Voorbij is het al weer.
  Ik vond het een eer en leuk om mee te doen en wil je hierbij hartelijk bedanken voor al je inzet!
  Zo te lezen heeft het bepaald niet ontbroken aan aandacht! Leuk!
  Ik wens je veel succes met de volgend online expositie.

  Graag tot horens en met lieve groet,

  Monica

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hallo Ria,

  Hartelijk dank voor de expositie!
  Ik vond het erg leuk mee te doen.
  Veel succes met de volgende en hopelijk ontmoeten we elkaar eens
  in het echt.

  Hartelijke groet,

  Ruud de Kort

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hoi Ria,

  Hartelijk dank voor de tentoonstelling, het was leuk om op deze
  manier eens te exposeren. De tentoonstelling was mooi
  samengesteld en ik blijf het zeker volgen.
  Alvast veel succes met de komende editie en wellicht dat we elkaar
  eens ontmoeten.

  Hartelijke groet,

  Suzanne

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hai Ria,

  Dank je wel voor je uitgebreide berichtje.
  Leuk dat je de cijfers met ons deelt, dan krijgt de periode nòg meer inhoud.
  Ik vind dat ik in goed gezelschap was, leuk om het werk van de anderen ontdekt te hebben.
  Fijn ook dat er iets verkocht is.

  Heel erg bedankt voor alle moeite die je erin gestoken hebt, dat voelt heel hartelijk en collegiaal.

  Ik blijf je natuurlijk volgen en wie weet ontmoeten we elkaar inderdaad eens fysiek!

  Heb het goed,

  Hartelijke groeten,
  Selma

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hi Ria,

  Dank je wel voor je interesse in mijn werk en heel fijn dat ik deel mocht uitmaken van het collectief.
  Goed om te zien dat er zoveel aandacht is geweest én ook nog een werk is verkocht!
  Ik wens je heel veel succes met de eerstvolgende exposities en ik hoop je ook ergens in de toekomst nog eens te treffen.

  Met vriendelijke groet,
  Jochem op ten Noort

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hoi Ria,

  De werken zijn inmiddels verkocht, het geld is binnen en ze worden binnenkort verscheept naar Amerika.
  Heel erg bedankt voor alle aandacht die je er aan hebt gegeven!

  Hartelijke groet,
  Hilde Vroon

  BeantwoordenVerwijderen