vrijdag 5 mei 2017

Nieuw Bij INART!
Bindend water – Ferbinend wetter

Vanaf het begin van de twintigste eeuw was er een dagelijkse bootverbinding tussen Amsterdam en Lemmer. Vooral in de oorlogsjaren heeft deze verbinding een belangrijke rol gespeeld bij het transport van voedsel naar Amsterdam. In negentien negenenvijftig werd de boot uit de vaart genomen en verviel de rechtstreekse connectie tussen beide plaatsen.

Nu Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa wordt, is het een mooie gelegenheid om in het kader daarvan die verbinding tussen Holland en Friesland fysiek en denkbeeldig te herstellen.
Kunstenaarscollectief INART, dat al vijf jaar geleid wordt door Ria Groenhof, organiseert een uitwisselingsprogramma tussen Friese kunstenaars en hun Amsterdamse collega's.
Zowel in Lemmer als in Amsterdam zullen grote kunstprojecten worden opgezet. Daarbij wordt gedacht aan bijzondere locaties in Lemmer en omgeving als het Wouda-gemaal, het voormalig postkantoor, authentieke winkelpanden en in Amsterdam aan unieke locaties als het Westerpark, het Westergasfabriek, het Stenen Hoofd, museum “Het Schip”.

Op diverse plekken worden de gasten met muziek, theater en poëzie onthaald.

Bij aankomst op Schiphol of het Centraal Station in Amsterdam kunnen de bezoekers direct al kennismaken met Friese kunst, vervolgens kunnen ze met een speciaal arrangement, via de A6 of bootverbinding via het IJsselmeer,   doorreizen naar de Poort van Fryslân, Lemmer en directe omgeving en van daaruit verschillende mogelijkheden biedt aan de bezoekers om vervolgens museum Joure te bezoeken, het Heerenveens museum en museum Belvédère, om door te reizen naar Drachten, een bezoek te brengen aan museum Drachten om vervolgens naar hun eindbestemming: de Culturele Hoofdstad Leeuwarden.U kunt ons volgen op facebook en linkedin.