vrijdag 3 februari 2023

Nieuw bij INART
INART overzicht van alle Kunstenaars die uitgenodigd werden. We komen in het najaar terug met een vernieuwde opzet van onze online verkoop expositie.INART 


Vanaf 18 maart 2021 zijn we gestart met onze INART online verkoop expositie. Hiervoor hebben we verschillende beroeps beeldend kunstenaars uitgenodigd.

De beperkingen rond het Corona virus zijn reeds verdwenen uit ons land. De beperkingen hebben ons als beeldend kunstenaars (makerskant) hard gegrepen, we konden niet meer exposeren om onze werken te laten zien. Dus er werd ook niets verkocht.

De huur van onze ateliers en materialen die we nodig hadden gingen wel gewoon door. Dat is de reden dat we op vrijwillige basis, deze INART online expo hebben neergezet. Om onze collega’s een hart onder de riem te steken.

Vanwege het succes komen we in het najaar terug met een vernieuwde opzet van onze INART online verkoop expositie. Mochten er beroeps beeldend kunstenaars zijn die geïnteresseerd zijn, dan horen we dit graag. Via onze e-mail kun je je aanmelden: kunstcollectief.inart@gmail.com / blog https://kunstcollectief-inart.blogspot.com

We zullen in de toekomst verschillende exposities organiseren waaronder ook duo exposities, de expo’s zullen drie maanden duren. We bieden beroeps beeldende kunstenaars een platform waardoor de kunstenaar persoonlijke aandacht krijgen in mooie online expo ruimten. De bezoekers thuis in een ontspannen sfeer zich kan verdiepen in de kunstenaar en zijn/haar werk. Ons blog wordt veel bezocht door ge├»nteresseerden, kunstliefhebbers en verzamelaars.

Graag tot ziens!

Namens INART

Ria Groenhof

 

Volg ons via - Instagram - Facebook - LinkedIn en Twitter


English:


Starting from March 18, 2021, we launched our INART online sales exhibition. For this, we invited various professional visual artists.

The restrictions related to the Corona virus have already disappeared from our country. The restrictions have hit us as visual artists (makers) hard, as we couldn't exhibit our works to showcase them. Therefore, nothing was sold either.

The rent of our studios and the materials we needed still continued. That is the reason why we voluntarily set up this INART online exhibition, to support our colleagues.

Due to its success, we will be back in the autumn with a renewed setup of our INART online sales exhibition. If there are professional visual artists who are interested, we would love to hear from you. You can sign up via our email: kunstcollectief.inart@gmail.com / blog https://kunstcollectief-inart.blogspot.com

In the future, we will organize various exhibitions, including duo exhibitions, which will last for three months. We offer professional visual artists a platform so that the artist gets personal attention in beautiful online exhibition spaces. Visitors can deepen their knowledge of the artist and their work in a relaxed atmosphere at home. Our blog is visited by interested parties, art lovers, and collectors. 

Hope to see you soon!

On behalf of INART

Ria Groenhof


Follow us at - Instagram - Facebook - Linkedln and Twitter