Aanmelden kunstenaars


Kunstenaarscollectief INART  is een vereniging van beroepsmatig werkende kunstenaars en is gevestigd in Lemmer (Friesland). Kunstenaars die zich willen aansluiten bij het collectief kunnen lid worden, waarin alle kunstvormen welkom zijn.
De samenwerking heeft een tweeledige functie; enerzijds kunnen de individuele deelnemende kunstenaars bij elkaar terecht ter inspiratie en ondersteuning. Ze vormen als groep elkaars referentie. Hoewel de achtergronden van de kunstenaars verschillen bestaat de groep uit gelijkgezinden die eenzelfde doel voor ogen hebben.

De samenwerking geeft ook voordelen bij het organiseren van exposities en andere praktische zaken. Een collectief geeft goede mogelijkheid om gezamenlijke projecten op te zetten en subsidies te verkrijgen, hierbij in het oog houdend de voordelen die een gezamenlijke aanpak met zich meebrengt. Door dit in collectief verband op te zetten en uit te voeren en rekening te houden met de individuele capaciteiten en competenties kunnen aanzienlijke kosten- en vooral tijdsbesparingen gerealiseerd worden. Daarnaast biedt een collectief een uitgelezen mogelijkheid om door middel van diversificatie, door het combineren van meerdere disciplines, een groter publieksbereik te realiseren.

De leden van Kunstenaarscollectief INART komen hiervoor regelmatig bij elkaar. Ze organiseren ook gezamenlijke activiteiten. Maar de kunstenaars richten zich primair op hun zelfstandige werk en hebben een eigen atelier met zelfstandige activiteiten. Kunstenaarscollectief INART is een plek om elkaar te ontmoeten en om iets te bedenken of doen wat nieuw is en hierover te praten.  
Neem contact met ons op voor meer informatie
e-mail: kunstcollectief.inart@gmail.com
Voor info kunt u contact opnemen met:  Ria Groenhof   06-43726050 
Lemmer, januari 2021